Menu

Czas na pracowników


#ourpayrise

Działaj

Pracownicy zasługują na sprawiedliwy udział w zysku – nadszedł czas na pracowników. Wpisz swoje imię i dołącz do naszej kampanii na rzecz podwyżek płac w Europie!

A na co mógłbyś przeznaczyć swoją podwyżkę?

Europejskie korporacje wyszły z kryzysu bez szwanku, ale pracownicy nie widzieli podwyżek od lat.


Wykres 1: Wzrost wynagrodzeń na pracownika

Zbyt długo politycy i pracodawcy zmuszali pracowników do konkurowania z sobą niskimi wynagrodzeniami. A przecież więcej pieniędzy w kieszeni pracowników jest korzystne nie tylko dla nich samych –  generując popyt, pobudza gospodarkę i przyczynia  się tym samym do szybszego wzrostu i bardziej sprawiedliwej gospodarki.


Wykres 2: Płace jako odsetek PKB

Aby to zrobić europejskie związki zawodowe rozpoczynają kampanię „Europa potrzebuje podwyżki płac  – Czas na pracowników”

Zapoznaj się z faktami tutaj.

O kampanii

Wzrost wynagrodzeń dla europejskich pracowników to kwestia sprawiedliwości społecznej.

W dzisiejszych czasach, w związku z pogłębiającymi się różnicami w zamożności i rosnącymi nierównościami społecznymi prawa pracownicze, takie jak negocjacje zbiorowe – będące najlepszym środkiem do wzrostu płac – powinny być przez wszystkich promowane, a nie atakowane, jak przez ostatnie lata.

Oto powody, dla których europejski ruch związkowy występuje z kampanią mającą na celu wzrost płac pracowników.Skontaktuj się z nami

Czekamy na Twoje pytania, propozycje i porady dotyczące kampanii #OurPayRise :